Poniżej znajdziecie stare listy, jakie autorowi udało się zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń

 

Rok 1820 - Bardzo emocjonalny list matki do syna. Napisała go z Warszawy Marianna primo voto Przyłucka, secundo voto Pirowiczowa do swojego - mieszkającego w Krakowie syna, Walentego. List wysłała na rok przed ślubem Walentego z siostrą pra...dziadka autora - Barbarą Marianną Tauzowską. W liście tym udzieliła synowi błogosławieństwa i opisała swoją trudną sytuację. Zawarła w nim także wiele wskazówek na życie.

Rok 1883 - List Edwarda Tauzowskiego do jego żony - Klementyny Ksawery z Plucińskich Tauzowskiej.

1904 -        List Klementyny z Plucińskich Tauzowskiej do jej męża - Edwarda. Klementyna jedzie na spotkanie z rodziną po śmierci jednego z kuzynów. Opisuje wiele osób z rodziny. List ten zainspirował autora do przejrzenia ksiąg metrykalnych pewnej parafii,  co pozwoliło rozwiązać wiele zagadek, które pozostawały od lat nierozwiązane. W wyniku poszukiwań dowiedzieliśmy się gdzie spotkały się rodziny Tauzowskich, Plucińskich i Kamińskich (by pozenić pożenić dwanaścioro swoich dzieci) oraz jak w rzeczywistości miała na imię siostra prababki autora, Bronisławy. 

Rok 1937 - List Jadwigi z Tauzowskich Kamińskiej do siostry - Bronisławy z Tauzowskich Plucińskiej.

Rok 1938 - List Klementyny Ksawery z Plucińskich Tauzowskiej do syna, Bogusława Tauzowskiego

Rok 1938 - List Marii z Tauzowskich Wilamanowej do siostry -  Bronisławy z Tauzowskich Plucińskiej.