Z niedowierzaniem odkryłem własnie, jak duże fragmenty naszego drzewa, które buduje od 20 lat, w tym dokumenty, ustalone przeze mnie w wyniku tysięcy godzin poszukiwąń koligacje rodzinne, a także - o zgrozo - prywatne zdjęcia z moich albumów - zostały nielegalnie skopiowane do płatnych portali typu MyHeritage czy Ancestry.com . Linie Wójcickich, Woźniców, Tauzowskich, Plucińskich czy Pieńkowskich.

Osoby, które to zrobiły najwyraźniej nie mają szacunku dla właśności intelektualnej i prawa oraz mojej ciężkiej pracy.

Napisałem już do jednego z tych portali z prośbą o wyjaśnienia. Pismo do kolejnych wyślę niebawem.

Mam nadzieję, że te nielegalne konta zostaną zlikwidowane.

Trudno mi zrozumieć ludzi, którym z taką łatwością przychodzi nielegalne kopiowanie cudzej pracy i podawanie jej jako własnej. To jest kradzież.

Proszę o uszanowanie mojego wysiłku i nie umieszczanie treści z wojciccy.net na innych portalach a juz umieszczone - usunąć.

Na użytek domowy, własny możecie kopiować - jak najbardziej. Ale tylko tak. Nie inaczej.

I zawsze prosze podawać źródło, jesli cytujecie.

 

Autor

----------------------------------------------

I just discovered how many big  fragments of our tree that I have been building for 20 years, including documents, my search for family relationships, and - horrifyingly - private photos from my albums - have been illegally copied to paid portals like MyHeritage or Ancestry.com. Especially Wójcicki, Woźniców, Tauzowski, Pluciński and Pieńkowski lines.

The people who did this apparently have no respect for intellectual property and law and my hard work.

I have already written to one of these portals asking for explanation . I will send a letter to the others soon.

I hope these illegal accounts will be deleted.

I just cant understand people who so easily illegally are copying someone else's work and giving it as their own. This is theft.

Please, respect my efforts and don't post the content from wojciccy.net on other websites, and delete what you've already posted.

For home use, you can copy it - absolutely. But only so.

And please always quote the source if you quote.

Author