Jeśli znalazłeś na naszej stronie swoich przodków lub informacje pomocne w Twoich poszukiwaniach, jeśli kopiujesz informacje tu zamieszczone lub po prostu podoba Ci się efekt mojej pracy i chciałbyś, żeby była kontynuowana  - możesz nas wesprzeć finansowo i wyrazić swoje uznanie. 

Pomyśl, ile tysięcy godzin poszukiwań oszczędzasz dzięki temu, że ktoś spędził je już wcześniej docierając do dokumentów i pieczołowicie je przeglądając. 

Nawet niewielkie, a cykliczne wpłaty pomogą nam kontynuować naszą żmudną, kosztowną i bardzo czasochłonną pracę.

Bank PKO S.A.
IV Oddział w Warszawie
82 1240 1053 1111 0000 0454 7903

z dopiskiem "Wsparcie na badania nad historią rodziny"

Możecie skorzystać także z systemu PayPal wpłacając na  mail:  markeey@yahoo.com

Dziękuję

------------------------------------

 

If you found on our website your ancestors or information helpful in your search, if you copy the information posted here or you just like the effect of my work and you would like me to continue  - you can support us financially and express your appreciation.
Think how many hours of searching you save, thanks to the fact that someone had already done  that job.
Small but regular payments will help us to continue our tedious, expensive and very time-consuming work.

Account number is

PL 82 1240 1053 1111 0000 0454 7903

You can also pay by PayPal using mail:  markeey@yahoo.com

Thank you